Geloven in de Wijk

Stichting Geloven in de Wijk is een belangrijke partner voor Geloven dichtbij. Met deze stichting zijn we in de wijken Spangen, Bospolder-Tussendijken en Mathenesse betrokken om samen met bewoners meer leven in de wijk te brengen.

Stichting Geloven in de Wijk is ontstaan vanuit een diepgewortelde betrokkenheid bij de (christelijke) gemeenschappen met wie we ons verbonden voelen. Sinds het ontstaan van onze eerste gemeenschap Geloven in Spangen (2004) hebben we geleerd dat echte verandering alleen mogelijk is als we samenwerken en de kernwaarden delen die ons vormen: respect, solidariteit, inclusiviteit en geloof in de kracht van buurtgemeenschappen. 

Na de start van onze tweede gemeenschap Geloven in BoTu (2020) is er een sterke groei in activiteiten zichtbaar. Inmiddels is er ook een derde kern ontstaan via Geloven in Mathenesse (2023) en zijn we in gesprek om ook op andere plekken onze kennis, expertise en tijd te delen. Hierbij zoeken we naar goede manieren om dit te doen, passend bij de capaciteiten die we hebben.

Om alle activiteiten in de verschillende wijken en de community’s die daar ontstaan (zijn), goed te (doen) organiseren, is stichting Geloven in de Wijk in het leven geroepen. Deze stichting is verantwoordelijk voor de maatschappelijke en diaconale activiteiten die gebeuren in samenwerking met Geloven dichtbij. In 2022 is het bestuur van stichting Geloven in de Wijk uitgebreid om de verantwoordelijkheid voor een groeiend palet aan activiteiten beter te spreiden.