Ontdek de kernwaarden van Geloven dichtbij

Onze kernwaarden verbinden, vormen en sturen alle initiatieven, kerkplekken en initiatieven van Geloven dichtbij.

Waar staan we als Geloven dichtbij voor? Wat zet ons in beweging om te doen wat we doen? Hier hebben we goed over nagedacht en de volgende kernwaarden vormen ons DNA. Want hoe verschillend de diverse kerkplekken of community’s – kerken, pioniersplekken of andere vormen van kerkzijn – van Geloven dichtbij ook zijn, ze zijn verbonden met elkaar door deze kernwaarden:

1. De grondtoon van onze kerkplekken is genade 

We geloven dat onze kerkplekken bij uitstek plaatsen zijn waar mensen verrast worden en opleven. Het zijn plekken waar ervaringen gedeeld worden die je dankbaar stemmen. Waar in woorden en daden de liefde, genade en vrede van God zelf ons wordt aangezegd. Dat betekent dat wie je ook bent, wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je zelf ook hebt bijgedragen, je uit genade opnieuw kunt beginnen. In al onze community’s leven we van wat we zelf ontvangen. Kortom: Gods genade is de basis van wie we zijn.

2. We bouwen aan kerkplekken waar iedereen welkom is 

We creëren veilige plekken waar iedereen zichzelf mag zijn en welkom is. Meedoen kan en mag doen op ieders eigen manier. Hoe veelkleuriger de community (qua achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau, gender etc.) is, hoe groter de aantrekkingskracht wordt. Deze vorm van welkom heeft ook met afstand te maken. Om die reden willen we ook (letterlijk) dichtbij aanwezig zijn in het leven van en aansluiten bij de behoeften van mensen.

3. We werken aan community’s die bijdragen aan herstel en verzoening 

We leven met elkaar in een wereld die helaas verre van volmaakt is. Tegelijkertijd mogen we – juist ook in de gemeenschappen waar we geloven in de verzoening van Christus – een doorgaande beweging creëren waarin we ons met elkaar oefenen in concrete verzoening en herstel op alle leefgebieden (lichamelijke en mentale gezondheid, (vrijwilligers)werk, leefomgeving, zingeving, wonen, financiën, relaties etc.). Zo zoeken we samen naar een leven wat recht doet aan individuen, al de bewoners van de wijk of het dorp én zelfs maatschappelijke systemen. 

4. We zijn community’s waar gedeeld wordt 

We vormen gemeenschappen die het héle leven delen, tot welzijn van iedereen in onze omgeving (van de stadswijk of het dorp). Dit gaat voorbij een lidmaatschap. We zijn plekken waar mensen kunnen proeven van de genade en goedheid van God. Iedereen – ongeacht zijn/haar achtergrond en kwaliteiten – kan en mag meewerken in het koninkrijk van God. Om die reden betrekken we graag anderen (mensen, organisaties, bedrijven e.a.) om met hun kwaliteiten, middelen, financiën, creativiteit, etc. zodat ook zij kunnen bijdragen aan het grotere geheel. We geloven in vermenigvuldiging door te delen.