Partners

Bekijk de partners van Geloven dichtbij die ons werk mede mogelijk maken.

We zijn dankbaar voor trouwe partners in de wijk en in het land die het werk van Geloven dichtbij steunen. Deze partners hebben allemaal een eigen stem en aandeel, maar samen werken ze mee aan een prachtig geheel.

Partners

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid, zoals armoedebestrijding en opvang van vluchtelingen. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn vanuit een toekomstgerichte visie aangevuld met experimentele vormen van kerk-zijn.

De IZB is vanaf het begin betrokken bij Geloven in Spangen. Momenteel is de IZB betrokken in de begeleiding van de pioniersplekken Geloven in BoTu en Geloven in Mathenesse. Daarnaast participeert Geloven in Spangen sinds kort in het nieuwe netwerk jonge gemeenten. De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staat kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.

Stichting Geloven in de Wijk is een belangrijke partner voor Geloven dichtbij. Met deze stichting zijn we in de wijken Spangen, Bospolder-Tussendijken en Mathenesse betrokken om samen met bewoners meer leven in de wijk te brengen.


Andere partners van Geloven dichtbij

Naast deze bovenstaande partners zijn er andere organisaties, fondsen, ondernemers en particulieren die ons werk in Spangen, Bospolder-Tussendijken en Mathenesse steunen. Hierbij denken we o.a. aan:

  • Gemeente Rotterdam
  • Maatschappij van Welstand
  • Laurensfonds
  • Stichting Rotterdam
  • Kerk in Actie