Team

Geloven in Spangen heeft een kernraad – een soort stuurgroep – die samen leiding geeft aan de gemeenschap, de clusters en de activiteiten.

De pastor van Geloven in Spangen is Martijn de Jong. Louise den Hoed werkt sinds 1 augustus 2022 als missionair-diaconaal werker in Spangen en BoTu en Mariska van der Blom werkt als jeugdwerker bij Geloven in Spangen.

Bij pioniersplek Geloven in BoTu is Nico van Splunter pionier.