Een collecte houden

Houd een collecte in jouw kerk en steun het werk van Geloven dichtbij: steun pionieren en geloven in Rotterdam.

Geloven dichtbij

Geloven dichtbij is betrokken in verschillende wijken in Rotterdam-West om daar dagelijks dichtbij te delen. We delen het leven van wijkbewoners in de armste wijken van Rotterdam en werken samen met hen aan meer leven in de wijk. We delen Gods liefde royaal en concreet. Met een collecte helpt jouw kerk de startende kerkplekken en community’s in Rotterdam-West om positieve impact te maken in het leven van wijkbewoners!

Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer NL32 INGB 0000 160755 t.n.v. Geloven dichtbij of via deze pagina. Heb je vragen of wil je meer weten over hoe jullie als kerk betrokken kunnen raken? Neem gerust contact op via 06-11149085 of mail naar info@geloveninspangen.nl.

Geloven in Spangen

Houd een collecte voor het werk van Geloven in Spangen. Geloven in Spangen is in 2004 begonnen als missionair initiatief vanuit de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven en is sinds 2020 een zelfstandige kerngemeente binnen de Protestantse Kerk. Deze jonge, missionaire gemeenschap in Spangen komt elke zondag samen in de viering en organiseert doordeweeks verschillende activiteiten zoals een wijkontbijt, taallessen, Stappen zonder Stress, Camping Life en meer. De doordeweekse activiteiten worden georganiseerd vanuit stichting Geloven in de Wijk.

Geloven in BoTu

Geloven in BoTu is een pioniersplek van Geloven in Spangen. In 2020 is aan het begin van de coronatijd vanuit deze pioniersplek weggeefwinkel Yess! opgericht. Elke week helpen we daar 165+ gezinnen uit de armste wijken van Rotterdam met gratis boodschappen, praktische hulp en activiteiten gericht op ontmoeting, gezondheid, de bestrijding van armoede en het bevorderen van participatie.

Geloven in Mathenesse

De jongste telg van de Geloven dichtbij-familie is Geloven in Mathenesse, een nieuwe pioniersplek in de wijk Oud-Mathenesse in Rotterdam-West. Vanaf 2023 zoeken we in Mathenesse – de ‘vergeten wijk’ van Rotterdam – naar nieuwe vormen van kerkzijn en geloven.