Steun een project en maak zichtbare impact

Steun als ondernemer onze projecten en maak concreet en zichtbaar impact in Rotterdam-West.

Vanuit Geloven dichtbij werken we aan vernieuwende projecten: we werken vanuit onze stichting Geloven in de Wijk op creatieve manieren om armoede te bestrijden, ontwikkelen momenteel materiaal voor diaconaal jongerenwerk en verkennen de mogelijkheid om onze kennis en expertise in te zetten op andere plekken in het land om bestaande – soms krimpende – kerken te ondersteunen. Zo zoeken we naar manieren om aan te sluiten, enerzijds in de wijk en anderzijds bij iedereen die ons steunt.

Onze projecten

Hieronder geven we een beknopte beschrijving van projecten die momenteel lopen en/of die we graag willen starten. Wil je met jouw bedrijf één van de onderstaande projecten steunen?

De Verhalentafel

Met de Verhalentafel willen we op een creatieve manier nieuwe contacten opdoen. Elke week nodigen we zes bewoners uit, die elkaar ontmoeten, goede verhalen delen en in gesprek gaan over wat hun leven raakt en richting geeft.

Het hart van Spangen

We ontwikkelen een podcast waarin het hart van Spangen willen latne zien. De verhalen van succes en falen, van toen en nu, verhalen van geloof, hoop en liefde, kortom: verhalen die de diversiteit van Spangen weerspiegelen en vertellen wat ‘het hart van Spangen’ is.

Krimpkracht

We verkennen momenteel met twee kerken in het land de mogelijkheden om de lessen en expertise die we in Rotterdam-West hebben opgedaan, ook op andere plekken in te zetten. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn bij jou in de buurt?

Goede manieren

In dit project dagen we ondernemers uit om in hun bedrijf te werken aan een inclusieve, hartelijke en uitnodigende cultuur. Samen zoeken we naar goede manieren. Zo stimuleren we ondernemers om hun geloof te delen: eerlijk, kwetsbaar en hoopvol.