Tag dag 6

Geef bewust

De 40-dagentijd helpt ons om stil te staan, te bezinnen, ons leven tegen het licht te houden en zo toe te leven naar het wonder van God die zichzelf - en daarmee leven - geeft.