Tag doop

Is God met ons?

In deze viering ontmoeten we Jezus en Johannes de Doper bij de Jordaan, waar Jezus wordt gedoopt. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Doop in Spangen

Leven in het licht Op zondag 30 september 2018 werd Tamara Kuilenburg onder grote belangstelling (van gemeenteleden, familie, vrienden, wijkbewoners…

Doopdienst in Spangen

In de gure novemberwind werden drie leden van de gemeenschap gedoopt.