Tag perspectief

Bouwen met perspectief

In de viering sluiten we de serie 'Gelukkig leven' af. Wat heeft het slot van de Bergrede ons te zeggen? En hoe kun je daarmee verder?