Tag vaderdag

God kennen als Vader

In deze viering op Vaderdag gaan we aan de slag met het thema 'God kennen als Vader'. We lezen het verhaal van Mozes die een vurige ontmoeting heeft met God. Wat gebeurt hier? En wat betekent het voor ons vandaag? Ook vieren we in deze viering de Maaltijd van de Heer.