Pray: doe mee met de Week van Gebed 2022

Tijdens de Week van Gebed 2022 kun je met het project ‘Pray’ jouw gebed online delen én meebidden voor anderen.

Tijdens de Week van Gebed 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Licht in het duister

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

Pray - Geloven in Spangen (Week van Gebed 2022)

Bidden in Spangen

Dit jaar hebben we als Geloven in Spangen een speciale pagina gemaakt waarop wijkbewoners uit Spangen en Bospolder-Tussendijken mee kunnen bidden.

Dat kan op allerlei allerlei momenten en manieren. Hoe je je ook voelt, waar je ook doorheen gaat, wat je ook gelooft. Bidden kan op de fiets, onder de douche, in de rij bij de kassa, kort en lang. 

Bidden is praten met God. Dat betekent niet zomaar wat in de ruimte praten, maar zeggen dat je hulp nodig hebt: voor jezelf, voor anderen voor de wereld.

Doorpraten over bidden?

Wil je zelf voor je laten bidden? Of heb je vragen over bidden, geloven of een andere vraag? Neem contact op met Martijn de Jong (buurtpastor van Geloven in Spangen)

Tags