Goed Bezig

Afgelopen tijd waren er onderzoekers van de Universiteit van Wageningen en het Verwey-Jonker Instituut op bezoek bij ons.
Goed Bezig

Enthousiasme over Goed Bezig

Afgelopen tijd waren er onderzoekers van de Universiteit van Wageningen en het Verwey-Jonker Instituut op bezoek bij ons. Ze doen een onafhankelijk onderzoek naar de effecten die we bereikt hebben met ons programma over gezondheid: Goed Bezig. Het was mooi om te merken hoe enthousiast onze ambassadeurs, professionals van welzijnsorganisaties en gemeente Rotterdam waren.

‘Goed Bezig is een plek waar men zich kan uiten.’

Eén van onze ambassadeurs (Saïda Bourik) twitterde: “Wij als ambassadeurs doen graag wat goed is voor onze medemensen. Het ‘mens-zijn’ staat centraal bij ons. Ik vond het een fijn gesprek. Goed Bezig is meer dan alleen er zijn voor anderen. Het is een plek waar men zich kan uiten.”

Mooi om dit soort zinnen te lezen en te horen van onze ambassadeurs en anderen! Naast het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut wordt er ook nog onderzoek gedaan naar sociale inclusie door Prof. Maurice de Greef, hoogleraar leereffecten laagopgeleiden en laaggeletterden die verbonden is aan de Vrije Universiteit van Brussel. In een volgend kwartaalnieuws kunnen we vast meer over de uitkomst delen.

Tags