Bouwen aan toekomst – We doen het samen!

In deze viering gaan we verder met de serie ‘Bouwen aan toekomst’ en staan we stil bij de kracht en betekenis van gemeenschap, van samen bouwen.

Bouwen aan toekomst: we doen het samen

Welkom in de online viering van Geloven in Spangen. In deze viering lezen we verder in Nehemia en neemt pastor Nico ons mee in de lessen die we daarin vinden over gemeenschap zijn, samen geloven. Hoe blijven we verbonden met elkaar? Hoe kun je samen meebouwen aan Gods koninkrijk? Vragen die juist in deze tijd veel waarde kunnen hebben.

Kaars aansteken

Omdat we de viering vanaf de bank via een scherm beleven, willen we je vragen om zelf een kaars aan te steken als teken van Gods aanwezigheid en licht.

Collecte

In deze viering is er ook een collecte. Wil je iets geven? Dat kan met een Tikkie. 

Napraten
Hoewel we niet fysiek bij elkaar komen, betekent dit niet dat we elkaar niet kunenn spreken. Pak een kop koffie of thee en kom napraten in de Zoom, aansluitend aan de viering (start: 12.15 uur)

Tags