Ik ben er voor jou! – Oog voor de zieken

Deze zondag beginnen we bij Geloven in Spangen met een nieuwe serie: ‘Ik ben er voor jou!’. In deze serie leven we toe naar Pasen en vragen we ons af wat dit verhaal betekent voor ons leven, hier en nu.

Ik ben er voor jou

In deze viering lezen we het verhaal van vier vrienden die het hogerop zoeken om hun vriend – die in een bed-lockdown zit – bij Jezus te brengen. 

Kaars aansteken

Omdat we de viering vanaf de bank via een scherm beleven, willen we je vragen om zelf ook een kaars aan te steken als teken van Gods aanwezigheid en licht.

Collecte

In deze viering is er ook een collecte. Wil je iets geven? Dat kan met een Tikkie. 

Napraten
Hoewel we niet fysiek bij elkaar komen, betekent dit niet dat we elkaar niet kunnen spreken. Pak een kop koffie of thee en kom napraten in de Zoom, aansluitend aan de viering (start: 12.15 uur)

Tags